Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Andris Flēders


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Saimniecības pārzinis

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 226. telpa
Tālrunis: 67034708

E-pasts: andris.fleders2@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 13.08.2021