Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Rita Freimane

Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Konsultācijas
Katru nedēļu pirmdienās no 08:45 līdz 10:15, 328. kab.. Sākot no 28.10.2019.