Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Larisa Bule


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 430. telpa
Tālrunis: 67034738

E-pasts: larisa.bule@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2020 - 25.08.2020