Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Antra Līne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Docents

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 327. telpa
Tālrunis: 67034980

E-pasts: antra.line@lu.lv