Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Marta Belasova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Projekta koordinators

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 326. telpa

E-pasts: marta.belasova@lu.lv