Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Mihails Kijaško


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Pasniedzējs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 327. telpa

E-pasts: mihails.kijasko@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 09:45 līdz 11:20, ITC-208