Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Kārlis Praudiņš


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034748

E-pasts: karlis.praudins@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:00, 328. telpa. Iepriekš pieteikties E pastā karlis.praudins@lu.lv