Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Oļegs Krasnopjorovs


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Pasniedzējs (Dr.)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 426. telpa

E-pasts: olegs.krasnopjorovs@lu.lv

Oļegs Krasnopjorovs ieguvis ekonomikas doktora grādu ekonometrijas apakšnozarē Latvijas Universitātē. Pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva ekonomikas maģistra grādu (matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā) un bakalaura grādu (analītiskā ekonomika). Turklāt viņš absolvēja vairākus makroekonomikas un ekonometrijas studiju kursus Austrijā, Šveicē un Lielbritānijā. Oļegs Krasnopjorovs ir vairāku jauno zinātnieku konkursu laureāts un aktīvs starptautisko konferenču dalībnieks. 
 
Kopš 2006. gada Oļegs Krasnopjorovs strādā Latvijas Bankā un patlaban ir galvenais ekonomists Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā. Viņa pētnieciskas intereses iekļauj plašu makroekonomikas jautājumu loku, ieskaitot ekonomikas izaugsmi un darba tirgu. Oļegs Krasnopjorovs piedalās Latvijas makroekonomikas prognožu izstrādē un sarunās ar starptautiskām institūcijām. 
 
Oļegs Krasnopjorovs arī aktīvi piedalās jauno ekonomistu sagatavošanā, vadot mācību prakses Latvijas Bankā, pasniedzot Latvijas Universitātes Biznesa, Vadības un Ekonomikas fakultātē un vadot diplomdarbus Rīgas Ekonomikas augstskolā. 
 
Izstrādātie LU studiju kursi: Augsmes teorijas modeļi (ekonomikas maģistra programma, matemātiskās ekonomikas virziens). 
https://estudijas.lu.lv/mod/lucourseinfo/view.php?id=72437 
 
Pētījumi un populārzinātniskie raksti: https://www.makroekonomika.lv/ekonomisti/olegs-krasnopjorovs