Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Sandra Jēkabsone


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 330. telpa
Tālrunis: 67034978

E-pasts: sandra.jekabsone@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 18.07.2021