Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomikas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2018

 

Nodaļas vadītājs prof. Jānis Priede

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

333.telpa, tel. 67034763, janis.priede@lu.lv

 

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Asoc. prof. Sandra Jēkabsone)
  • Demogrāfija, reģionālā, sociālā un darba ekonomika (Prof. Tatjana Muravska)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Metodiķe: Dace Ķevere, 331.telpa, tel.67034977, dace.kevere@lu.lvdace.kevere@lu.lv

Konsultāciju laiki

15:00-17:00
329.

20.03. nenotiks konsultācija pasniedzējas slimības dēļ

Vārds, uzvārds,

E-pasts

Amats Telpa Telefona nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
Valdis Auza  valdis.auza@lu.lv lektors 315 67034705          
Ilze Baļčūne  ilze.balcune@lu.lv lektors 328 67034979          
Daira Barānova  daira.baranova@lu.lv lektors 331 67034977          
Signe Bāliņa  signe.balina@lu.lv profesors 333 67034973          
Atis Bērziņš  atis.berzins@lu.lv asoc.prof. 336 67034970          
Elena Dubra  elena.dubra@lu.lv profesors 335 67034768          
Rita Freimane  rita.freimane@lu.lv lektors 328 67034979          
Māra Gulbe  mara.gulbe@lu.lv profesors 329 67034975  

 

       
Mihails Hazans  mihazan@lanet.lv profesors 329 67034975          
Sandra Jēkabsone  sandra.jekabsone@lu.lv asoc.prof. 330 67034754          
Juris Krasts  juris.krasts@lu.lv lekt.p.i. 328 67034979

 

       
Silvija Kristapsone  silvija.kristapsone@lu.lv asoc.prof. 331 67034977          
Juris Krūmiņš  juris.krumins@lu.lv profesors 336 67034970          
Tatjana Muravska  tatjana.muravska@lu.lv profesors 326 67034795

 

         
Kārlis Praudiņš  karlis.praudins@lu.lv lekt.p.i. 328 67034979          
Jānis Priede  janis.priede@lu.lv nodaļas vad., prof. 333 67034973          
Uldis Rozevskis  uldis.rozevskis@lu.lv asoc.prof. 328 67034748          
Kristīne Rozīte  kristine.rozite@lu.lv lektors 328 67034979

 

         
Irina Skribāne  irina.skribane@lu.lv lektors 331 67034977          
Roberts Škapars  roberts.skapars@lu.lv profesors 335 67034768          
Rita Žuka  rita.zuka@lu.lv lektors 328 67034979