Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomikas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.11.2017

 

Nodaļas vadītājs asoc. prof. Jānis Priede

BVEF asociētais profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

333.telpa, tel. 67034763, janis.priede@lu.lv

 

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Asoc. prof. Sandra Jēkabsone)
  • Demogrāfija, reģionālā, sociālā un darba ekonomika (Prof. Tatjana Muravska)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Metodiķe: Dace Ķevere, 331.telpa, tel.67034762, dace.kevere@lu.lvdace.kevere@lu.lv

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds Amats Telpa E-pasts Telefona nr.

Pirmdiena

Monday

Otrdiena

Tuesday

Trešdiena

Wednesday

Ceturtdiena

Thursday

Piektdiena

Friday

Sestdiena

Saturday

Valdis Auza lektors 315 valdis.auza@lu.lv 67034705     18:00-19:00   315.t      
Ilze Baļčūne lektors 328 ilze.balcune@lu.lv 67034748  

16:00-18:00

328.t

   
Daira Barānova lektors 331 daira.baranova@lu.lv 67034762 16:00-18:00
331.t.
         
Signe Bāliņa profesors 333 signe.balina@lu.lv 67034763       17:00-18:00
333.t.
   
Atis Bērziņš asoc.prof. 336 atis.berzins@lu.lv 67034794     16:00-18:00  336.t.     
Elena Dubra profesors 335 elena.dubra@lu.lv 67034768         13.00.-14.00 335.t. iepriekš piesakoties elena.dubra@lu.lv
Rita Freimane lektors 328 rita.freimane@lu.lv 67034748     16:10-18:10
 409.aud.
     
Māra Gulbe profesors 329 mara.gulbe@lu.lv 67034746  

 15:30-17:00

konsultācijas 14.11. un 21.11. nenotiks

    11:10 – 11:40
329.t.
Mihails Hazans profesors 329 mihazan@lanet.lv 67034752   17:00-18:00
  414.aud.
     
Sandra Jēkabsone asoc.prof. 330 sandra.jekabsone@lu.lv 67034754  14:00-16:00 330.t.        
Juris Krasts lekt.p.i. 328 juris.krasts@lu.lv 67034748  

16:30 – 18:30
  328. t.

       
Silvija Kristapsone asoc.prof. 331 silvija.kristapsone@lu.lv 67034762   12:00-13:30 331.t.
iepriekš piesakoties silvija.kristapsone@lu.lv
       
Juris Krūmiņš profesors 336 juris.krumins@lu.lv 67034794   17:00-18:00
 336.t.
       
Tatjana Muravska profesors 326 tatjana.muravska@lu.lv 67034795 16:00 -18:00 326.t.          
Kārlis Praudiņš lekt.p.i. 328 karlis.praudins@lu.lv 67034748 12:10-13:10
328.t.
         
Jānis Priede nodaļas vad., asoc.prof. 333 janis.priede@lu.lv 67034763 17:00-19:00, 333.t., iepriekš piesakoties janis.priede@
lu.lv
         
Uldis Rozevskis asoc.prof. 328 uldis.rozevskis@lu.lv 67034748     16:00 - 17:00
328. /311. t.
     
Kristīne Rozīte lektors 328 kristine.rozite@lu.lv 67034748      

14:00-16:00 328./311.t.

   
Irina Skribāne lektors 331 irina.skribane@lu.lv 67034762     13.30-15.30  katru otro nedēļu 331.t.      
Roberts Škapars profesors 335 roberts.skapars@lu.lv 67034768 14:00-16:00
 335.t.
         
Rita Žuka lektors 328 rita.zuka@lu.lv 67034748   16:00-18:00 328./318 aud.