Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomikas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.06.2018

 

Nodaļas vadītājs prof. Jānis Priede

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

333.telpa, tel. 67034763, janis.priede@lu.lv

 

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Asoc. prof. Sandra Jēkabsone)
  • Demogrāfija, reģionālā, sociālā un darba ekonomika (Prof. Tatjana Muravska)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Metodiķe: Dace Ķevere, 331.telpa, tel.67034977, dace.kevere@lu.lvdace.kevere@lu.lv

Konsultāciju laiki

15:00-17:00
329.

20.03. nenotiks konsultācija pasniedzējas slimības dēļ

Vārds, uzvārds,

E-pasts

Amats Telpa Telefona nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
Valdis Auza  valdis.auza@lu.lv lektors 315 67034705     18:00-19:00
   315.
     
Ilze Baļčūne  ilze.balcune@lu.lv lektors 328 67034979   16:00 -18:00
328.
       
Daira Barānova  daira.baranova@lu.lv lektors 331 67034977 16:15 - 18:00
331.
         
Signe Bāliņa  signe.balina@lu.lv profesors 333 67034973 17.00-18.00
333.
         
Atis Bērziņš  atis.berzins@lu.lv asoc.prof. 336 67034970       18:00-20:00
336.
   
Elena Dubra  elena.dubra@lu.lv profesors 335 67034768           12:00 - 13:00, iepriekš piesakoties elena.dubra@lu.lv
Rita Freimane  rita.freimane@lu.lv lektors 328 67034979   16:00-18:00 416.aud.        
Māra Gulbe  mara.gulbe@lu.lv profesors 329 67034975   15:00-17:00

 

       
Mihails Hazans  mihazan@lanet.lv profesors 329 67034975     17:00-18:00
329./409.
     
Sandra Jēkabsone  sandra.jekabsone@lu.lv asoc.prof. 330 67034754   14:00-16:00 330.        
Juris Krasts  juris.krasts@lu.lv lekt.p.i. 328 67034979

 

14:00 – 16:00 328.        
Silvija Kristapsone  silvija.kristapsone@lu.lv asoc.prof. 331 67034977     katru otro trešdienu 14:00-16:00      
Juris Krūmiņš  juris.krumins@lu.lv profesors 336 67034970       17:00-18:00
 336.
   
Tatjana Muravska  tatjana.muravska@lu.lv profesors 326 67034795

16:00-18:00
 326.

         
Kārlis Praudiņš  karlis.praudins@lu.lv lekt.p.i. 328 67034979 14.00-15.00
 328.
         
Jānis Priede  janis.priede@lu.lv nodaļas vad., prof. 333 67034973   16:00 - 17:30 iepriekš piesakoties: janis.priede@lu.lv  333.        
Uldis Rozevskis  uldis.rozevskis@lu.lv asoc.prof. 328 67034748   15:00 - 16:30
318.aud.
       
Kristīne Rozīte  kristine.rozite@lu.lv lektors 328 67034979

14:00-16:00
328. 

18.06 konsultācija nenotiks, tā vietā būs 19.06 14:00-16:00. 

         
Irina Skribāne  irina.skribane@lu.lv lektors 331 67034977       Sākot ar 08.03. katru otro ceturtdienu 16.10-18.10 331.    
Roberts Škapars  roberts.skapars@lu.lv profesors 335 67034768 14:00-16:00
335.
         
Rita Žuka  rita.zuka@lu.lv lektors 328 67034979  17:00-18:00 328./318.aud.    17:00-18:00 328./318.aud.