Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Gundars Bērziņš

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes dekāns

67034946

gundars.berzins@lu.lv

Margarita Dunska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes prodekāns
vecākais eksperts

67034951

margarita.dunska@lu.lv

Inna Romānova

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes prodekāns

67034945

inna.romanova@lu.lv

Jānis Priede

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

fakultātes nodaļas vadītājs

67034973

janis.priede@lu.lv

Sofija Kristele

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

izpilddirektors

67034944

sofija.kristele@lu.lv

Līga Leitāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

67034622

liga.leitane@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

Ivita Faituša

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks (Dr.)

ivita.faitusa@lu.lv

Romāns Putāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks (Dr.)

67034795

romans.putans@lu.lv

Lilita Seimuškāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pētnieks (Dr.)

67034702

lilita.seimuskane@lu.lv

Emīls Volgasts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

zinātniskā asistenta p.i.

emils.volgasts@lu.lv

Vairis Ļaudams

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

lektors

vairis.laudams@lu.lv

Inese Pabērza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

lektors

67034702

inese.paberza@lu.lv

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

pasniedzējs (Dr.)

zanda.kalnina-lukasevica@lu.lv

Ivanda Jakovele

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis
projekta vadītāja asistents

67034894

ivanda.jakovele@lu.lv

Laila Lisenko

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034984

laila.lisenko@lu.lv

Zanda Nilendere

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis
projekta koordinators

67034983

zanda.nilendere@lu.lv

Larisa Staņuka

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034962

larisa.stanuka@lu.lv

Alla Ščukina

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034963

alla.scukina@lu.lv

Astra Zaļkalne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

metodiķis

67034986

astra.zalkalne@lu.lv

Tatjana Stankēviča

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais metodiķis

67034950

tatjana.stankevica@lu.lv

Pāvels Fricbergs

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

konsultants

67034776

pavels.fricbergs@lu.lv

Ginta Tora

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta vadītājs

ginta.tora@lu.lv

Anita Rudāja

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta koordinators
sekretārs

67034890

anita.rudaja@lu.lv

Ginta Rūzniece

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vecākais eksperts

67034948

ginta.ruzniece@lu.lv

Kristīne Liepiņa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

zinātniskais sekretārs

67034895

kristine.liepina@lu.lv

Evija Ansonska

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

26011887

evija.ansonska@lu.lv

Liene Bērziņa

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

29838689

berzina.liene@lu.lv

Elīna Ogsta

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

sabiedrisko attiecību speciālists

67034776

elina.ogsta@lu.lv

Valdis Auza

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

vadošais sistēmanalītiķis

67034705

valdis.auza@lu.lv

Vladimirs Bukei

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

datortīkla administrators

67034710

vladimirs.bukei@lu.lv

Rita Žuka

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

datortīkla administrators

67034979

rita.zuka@lu.lv

Artis Alksnis

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

laborants

artis.alksnis@lu.lv

Zane Svilāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

ārējo sakaru koordinētājs
projekta vadītāja asistents

67034942

zane.svilane@lu.lv

Ella Jākobsone

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

projekta vadītāja asistents
vecākais sekretārs

67034946

ella.jakobsone@lu.lv

Ināra Kantāne

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

datora operators

67034709

inara.kantane@lu.lv

Andris Flēders

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

saimniecības pārzinis

67034708

andris.fleders2@lu.lv