Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
STARPTAUTISKĀS EKONOMISKĀS ATTIECĪBAS, profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.07.2018

Latvijai kā mazai, atvērtai ekonomikai ir nepieciešama konkurētspējīga ārējā tirdzniecība (imports un eksports). Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” sagatavo speciālistus, kuri nodarbojas ar ārējās tirdzniecības jautājumiem un tādā veidā arī no Latvijas valsts interešu viedokļa veicina Latvijas vispārējo ekonomikas attīstību pasaules tirdzniecībā. Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakses: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, uzņēmuma vai iestādes organizācijā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros.
Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs starptautisko apmaiņas programmu ietvaros.

 

 

Studiju programmas direktore Inese Kalniņa

BVEF docentes un pētnieces akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko uzņēmējdarbību, īpaši ar digitālās valūtas izmantošanas iespējām starptautiskajos darījumos. Viņai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijusi Valsts ieņēmumu dienesta galvenā nodokļu inspektore, revidente Rīgas domē, Izglītības un zinātnes un Veselības ministres padomniece juridiskajos jautājumos, Parlamentārā sekretāre Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās. Jau divpadsmit gadus ir juridiskā biroja “Consentes” valdes locekle, sniedzot Latvijas uzņēmumiem konsultācijas par darījumu slēgšanu un uzņēmējdarbības realizēšanu Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē. Docente ir arī IT kompetences centra vadītāja.

427.telpa, tālrunis: 67034713, e-pasts: inese.kalnina@lu.lv

 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – politikas zinātne
  • , ekonomikas teorija, biznesa angļu valoda, ekonomikas teorija, grāmatvedības teorija, ievads tiesību zinātnē, lietišķā etiķete un protokols u.c.;
  • 2. gads – starptautiskās ekonomiskās attiecības, uzņēmējdarbības ekonomika, biznesa tiesību angļu valoda, ekonometrija, finanšu teorija, tirgvedība, projektu vadība, vadības teorija, prakse u.c.;
  • 3. gads – starptautiskās publiskās tiesības un privāttiesības, starptautiskā vadība, sabiedriskās attiecības, personāla vadība, kursa darbs, loģistika u.c.;
  • 4. gads – diplomdarbs, biznesa ētikas pamati, vadības socioloģija, prakse, loģistika, starptautiskās nodokļu tiesības u.c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakses: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, uzņēmuma vai iestādes organizācijā un starptautiskajos ekonomiskajos sakaros.
Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.
Programmas studenti dodas praksē uz Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, bankām un starptautiskiem uzņēmumiem.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Profesionālās bakalaura studiju programmas „Starptautiskās ekonomiskās attiecības” mērķis ir sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus akadēmiski un praktiski izglītotus speciālistus starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās atbilstoši ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālajai kvalifikācijai darbam valsts un starptautiskās institūcijās, iestādēs un komercsabiedrībās. Absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

„Tā kā mani vienmēr ir interesējuši starptautiskie procesi, politika un ekonomika, par savu izvēlējos LU EVF studiju programmu „Starptautiskās ekonomiskās attiecības”. Studijas dod iespēju apgūt ne tikai ekonomikas, bet arī dažādu citu nozaru kursus – tiesību, politikas, vadības un citu jomu pamatus. Jāatzīst, ka tieši daudzveidīgais nozaru spektrs sniedz ļoti plašu ieskatu dažādos procesos Latvijā un pasaulē un mūsu programmas studentiem nereti palīdz saprast, kādā virzienā turpināt studijas maģistrantūrā. Papildus iegūtajām teorētiskajām zināšanām studiju laikā bija iespēja tās izmantot praksē Ārlietu ministrijā, tā bija neatsverama pieredze profesionālajā jomā. Studējot programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības”, man bija iespēja arī vienu semestri pavadīt Oslo Universitātē Erasmus apmaiņas programmā. Tas ne tikai paplašināja manas zināšanas un redzesloku, bet arī deva neaizmirstamu pieredzi, kā arī iespēju papildus studijām strādāt fakultātē ārējo sakaru daļā. Uzskatu, ka studijas šajā programmā ir ieguvums, un noteikti nenožēloju savu izvēli.”

Studiju programmas absolvente Madara Ambrēna

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

1. kursā ir 3 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.

 

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.