Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
EKONOMIKA, akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Programma sniedz studentiem iespēju iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā, kļūt par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu. Tā sniedz praktiskas zināšanas un rīkus ekonomiska rakstura jautājumu risināšanai. Studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilna laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā.

 

Studiju programmas direktore asoc. prof. Sandra Jēkabsone

BVEF asociētā profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar makroekonomiku un ekonomikas politiku, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmām, t.sk. investīcijām, darba tirgu, valsts struktūrpolitiku u.c. Viņai ir nopietna pieredze gan Latvijas Zinātnes padomē (LZP), gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā, tāpat profesore ir piedalījusies starpvalstu sadarbības projektos. Ir sagatavotas vairāk nekā 30 dažādas publikācijas (t.sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos) un viena monogrāfija, kā arī video lekciju kurss „praktiskā makroekonomika” (LU Open Minded projekta ietvaros). 

 427. telpa, tālr. 67034626, e-pasts: sandra.jekabsone@lu.lv   

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – mikroekonomika, informātika, biznesa svešvaloda, uzņēmējdarbības ekonomika, statistika, socioloģija u. c.;
  • 2. gads – makroekonomika, ekonometrija, finanšu teorija, grāmatvedība, komercdarbības finanses, ekonomikas politika, kursa darbs u. c.;
  • 3. gads – investīcijas, nodokļi, finanšu analīze, darba ekonomika, bakalaura darbs u. c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Lai gan studiju procesā prakse nav iekļauta, studentiem tiek piedāvātas iespējas mācību laikā pieteikties praksei uzņēmumos: lietvedībā un grāmatvedības pamatos, finanšu vai ekonomisko procesu analīzē. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros. Mācībspēki ir pretimnākoši šo jautājumu risināšanā.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem.

„Universitātes ekonomisti un vadībnieki ir viena no lielākajām fakultātēm Latvijā. Tas nozīmē, ka studiju laikā apkārt ir daudz visdažādāko studentu no visām Latvijas malām – gan Rīgas elitārajām ģimnāzijām, gan lauku skolām. Šī daudzveidība palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku. Manuprāt, tieši Universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, kas paliek atmiņā arī pēc grāda iegūšanas.”

AS Swedbank vecākais biznesa analītiķis Kārlis Birznieks

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

3 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene)
4 gadi – studijas sestdienās (NLN – nepilna laika neklātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā
NLN (nepilna laika neklātiene) – 1500 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

PLK (pilna laika klātienes) 1. kursā ir 30 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā un latviešu valodā.

Priekšrocības:

Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā.

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.