Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

Norādījums "Par metodiķu pilnvarošanu reģistrēt noslēguma pārbaudījumus 2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī". 

Izlaidums 2024.gada 8. februārī pl.16.00

AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums,
Apakšprogramma
Pilnvarotās metodiķes
vārds, uzvārds
Noslēguma darbu
iesniegšanas datums,
laiks,
E-studijas / Telpa
Noslēguma darbu
aizstāvēšanas datums,
laiks, telpa/platforma
 
Ekonomika
bakalaura SP (PLK)
Analītiskā
ekonomika
Alla  Ščukina
Dace Ķevere
līdz 17.01.2024.
e-studijas,
312.telpa
23.01.2024
plkst. 10:00
24.01.2024
plkst. 10:00
MS Teams
Ekonomika
Bakalaura
SP (PLK)
Industriālā
ekonomika
Alla Ščukina līdz 12.01.2024. plkst. 17:00
e-studijas, 
312.telpa
22.01.2024 
plkst. 10:00
MS Teams
E-biznesa vadība
Profesionālā BSP
(NLK) 
Larisa Staņuka 02.01.2024.
līdz plkst.17:00
e-studijas, 
312.telpa
10.01.2024 
plkst. 14:00
305. aud.
11.01.2024 
plkst. 10:00
305.aud.

Biznesa vadība 
BSP (NLK)

Organizāciju vadība

 

Mārketings

Laila Lisenko
Marina Polupanova

līdz 08.01.2024. 
pll. plkst. 17:00

324.aud.

 

līdz 10.01.2024.
plkst.17:00

324.aud.

17.01.2024. 
plkst. 10:00 324.aud.;
18.01.2024. 
plkst. 10:00 324.aud

 

15.01.2024. 
plkst. 10:00

Biznesa vadība, 
AV Bakalaura 
studiju programa (PLK)
Inese Ranka līdz 12.01.2024. 
e-studijas, 
312.telpa
plkst. 17:00
22.01.2024.
pl. 10:00 322.aud.
Starptautiskā 
ekonomika un 
komercdiplomātija, 
LV, PLK bakalaura 
studiju programma
Larisa Staņuka līdz 17.11.2023
e-studijas, 
312.telpa
24.11.2023.
pl. 10:00 
322.aud.
Starptautiskā 
ekonomika un 
komercdiplomātija, AV, 
PLK bakalaura 
studiju programma
Inese Ranka līdz 21.12.2023.
plkst. 17:00
e-studijas, 
312.telpa
05.01.2024.
pl. 10:00 
322.aud.
Finanšu 
menedžments 
Bakalaura 
studiju programa
(NLK)
Alla
Ščukina
līdz 03.01.2024.
pl.17:00
e-studijas, 
312.telpa
12.01.2024.
no plkst.14:00
Grāmatvedība, 
analīze un 
audits Bakalaura 
studiju programa 
(NLK)
Alla
Ščukina
līdz 03.01.2024
pl.17:00
e-studijas, 
312.telpa
09.01.2024. 
no plkst. 09:00
(10.01.2024. 
no plkst 09:00
rezervēts)
Finanšu 
ekonomika 2g 
Profesionālā 
maģistra studiju 
programma (PLK)
Alla
Ščukina
līdz 15.01.2024.
e-studijas
e-studijas, 
312.telpa
26.01.2024.
MS Teams 
vai klātiene
Eiropas studijas 
un ekonomiskā 
diplomātija, 
PLK maģistra 
studiju programma
 
Inese Ranka līdz 05.01.2024.
plkst. 17:00
e-studijas, 
312.telpa
15.01.2024.
pl. 18:15 
MS Teams
Starptautiskais 
bizness, 
PLK maģistra 
studiju programma
Inese Ranka līdz 28.12.2023.
plkst. 17:00
e-studijas, 
312.telpa
09.01.2024.
pl. 10:00 
322.aud.
 

 

PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums, 
Apakšprogramma

Pilnvarotās metodiķes
vārds, uzvārds

Darba ievietošana e-studijās

Noslēguma darbu priekšaizstāvēšanas datums
laiks, telpa/platforma

Ekonomika 
Bakalaura 
studiju programma
(PLK)

Analītiskā
ekonomika

Alla  Ščukina
Dace Ķevere

līdz 17.01.2024.
 e-studijas
23.01.2024  plkst. 10:00
24.01.2024 plkst. 10:00
MS Teams

Ekonomika  
Bakalaura 
studiju programma
(PLK, NLN)

Industriālā 
ekonomika

Alla  Ščukina
Dace Ķevere
līdz 17.01.2024.
 e-studijas
22.01.2024 plkst. 11:00
23.01.2024 plkst. 10:00
MS Teams

Ekonomika
Maģistra studiju 
programma (PLK)

Matemātiskā 
ekonomika

Larisa Staņuka
Dace Ķevere
līdz 17.01.2024. 
e-studijas
24.01.2024
plkst.14:00
MS Teams
Ekonomika
Maģistra
studiju programma
(PLK) 
Industriālā 
ekonomika
Larisa Staņuka
Dace Ķevere
līdz 17.01.2024. 
e-studijas
23.01.2024
plkst. 14.00
MS Teams
E-biznesa 
vadība
Profesionālā
bakalaura 
studiju programma
(PLK) 
Larisa Staņuka
Dace Ķevere
līdz 17.01.2024. 
e-studijas
25.01.2024
plkst. 10:00 
MS Teams
Vadības zinības  
Maģistra
studiju programma
(PLK)
Stratēģiskā 
vadīšana 
un līderība
Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 16.01.2024. 
e-studijas
23.01.2024.
plkst.16:30
306.aud.
Vadības zinības  
Maģistra 
studiju programma
(PLK)
Mārketinga vadīšana
Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 09.01.2024. 
e-studijas
16.01.2024. 
plkst.17:00
MSTeams

Biznesa vadība 
Bakalaura
studiju programa
(PLK)
Organizāciju vadība

Biznesa analīze
 

 

Laila Lisenko
Marina Polupanova

līdz 04.01.2024. 
e-studijas

līdz 05.01.2024. 
e-studijas

līdz 03.01.2024. 
e-studijas

10.01.2024. 
plkst. 10:00 
324.aud.
11.01.2024 
plkst. 10:00 
324.aud.
09.01.2024. 
plkst. 10:00 
324.aud.
Biznesa vadība
Bakalaura 
studiju programa
(PLK)
Mārketings
Laila Lisenko
Marina Polupanova

līdz 05.01.2024. 
e-studijas

līdz 06.01.2024. 
e-studijas

11.01.2024.
plkst.9:30
306.aud.;
12.01.2024.
plkst.9:30
306.aud.
Sabiedrības vadība
Maģistra
studiju programma
Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 15.01.2024.
e-studijās
no 20.01.2024.
līdz 23.01.2024.
Projektu vadīšana
Profesionālā
maģistra
studiju programma
Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 09.01.2024. 
e-studijas
18.01.2024.
plkst.18:00
MSTeams
Starptautiskā ekonomika
un komercdiplomātija
LV, PLK bakalaura
studiju programma
Larisa Staņuka
Inese Vēvere
līdz 27.12.2023.
e-studijas
03.;04.01.2024.
pl.10:00 322.aud
Starptautiskā ekonomika
un komercdiplomātija,
ENG, PLK, bakalaura
studiju programma
Inese Ranka
Inese Vēvere
līdz 28.12.2023. 
e-studijas
05.01.2024. 
pl.11:00
322.aud.
Biznesa vadība,
bakalaura
studiju programma
ENG, PLK
Starptautiskais bizness
Inese Ranka
Inese Vēvere
līdz 13.01.2024. 
e-studijas
23.; 24.01.2024.
pl.10:00
322.aud.
Starptautiskais bizness
Profesionālā
maģistra
studiju programma
ENG, PLK
Inese Ranka
Inese Vēvere
līdz 02.01.2024. 
e-studijas
10.01.2024.
pl.10:00
322.aud.
Eiropas studijas
un ekonomiskā diplomātija
maģistra
studiju programma
ENG, PLK
Inese Ranka
Inese Vēvere
līdz 07.01.2024. 
e-studijas
15.01.2024.
pl.18:15
MS Teams
Finanšu menedžments
Bakalaura
studiju programa
(PLK)
Alla 
Ščukina
līdz 08.01.2024. 
plkst. 17:00
e-studijas
11.01.2024.
plkst.14:00.
MS Teams
Finanšu ekonomika 2g
Profesionālā
maģistra
studiju programma
(PLK)
Alla 
Ščukina
līdz 15.01.2024.
e-studijas
26.01.2024.
klātienē
Finanšu ekonomika 1g
Profesionālā
maģistra
studiju programma
(PLK)
Alla 
Ščukina
līdz 15.01.2024.
e-studijas
26.01.2024.
klātienē
Grāmatvedība,
analīze un audits
Bakalaura
studiju programa
(NLK)
Alla 
Ščukina
līdz 26.10.2023.
e-studijas
02.11.2023.
MS Teams
Grāmatvedība un
audits(1g un 2g)
Maģistra
studiju programma
(PLK)
Alla 
Ščukina
līdz 12.01.2024. 18.01.2024.
MS Teams
 

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai