Pieredze, kuru novērtē darba devējs!

Studentu pašpārvalde ir brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu intereses. Studentu pašpārvalde bagātina studentu dzīvi, padarot to krāšņāku, pozitīvāku un kultūras pasākumiem bagātāku, paralēli pārstāvot studentus arī akadēmiskajos jautājumos. Dalība LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvaldē (BVEF SP) pievieno studijām papildu vērtību. Tā ir iespēja mācīties neformālā gaisotnē – kandidējot un darbojoties LU Studentu padomē, kā arī praktizēt to, ko studē, organizēt pasākumus vai parādīt kādu citu savu talantu. Jebkurš students ir gaidīts BVEF SP visa gada garumā, lai iestātos un darbotos, vērstos pēc palīdzības vai padoma.

BVEF SP biedri darbojas ne tikai pašpārvaldē un fakultātē, bet arī dažādās Latvijas Universitātes institūcijās, pārstāvot tajās studentu intereses.

Veiksmīgu studiju pieredzi vēlot, Tava LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakulktātes Studentu pašpārvalde!
 

Raksti e-pastu uz info@bvef.lv, iekļaujot savu motivāciju pievienoties Studentu pašpārvaldei un kontaktinformāciju. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar tevi sazināsimies. 

Kultūras virziens - Vienmēr ir bijusi vēlme organizēt lielāku vai mazāku pasākumu, vēlies iegūt kontaktus, kuri var noderēt visas dzīves garumā, vai vienkārši pielikt palīdzīgu roku skaista pasākuma tapšanā? Tādā gadījumā nevilcinies un iesaisties kultūras virzienā.
Mārketinga virziens - Ja vairāk saista skaistu vizuālo materiālu veidošana, sociālo tīklu pārvaldīšana, ātra, atjautīga un mākslinieciska domāšana, Mārketinga virziens Tevi jau gaida!
Akadēmiskais virziens - Ja vēlies uzlabot studiju programmu kvalitāti, komunikāciju starp fakultātes vadību un studentiem, tad Akadēmiskais virziens ir domāts tieši Tev!

 

Priekšsēdētājs - Nauris Osis, mob. tālr.: 26480747, e-pasts: nauris.osis@bvef.lv

Vietniece ārējos jautājumos - Laura Klaudija Fišere, mob. tālr.: 26199952, e-pasts: laura.fisere@bvef.lv

Vietniece iekšējos jautājumos - Madara Domarka, mob. tālr.:  28334215, e-pasts: madara.domarka@bvef.lv

Akadēmiskā virziena vadītāja - Vendija Bakanauskaite, e-pasts: vendija.bakanauskaite@bvef.lv

Starptautiskā virziena vadītājs - Ņikita Žukovs, e-pasts: nikita.zukovs@bvef.lv

Koordinētājs sadarbības jautājumos - Dāvis Garančs, e-pasts: davis.garancs@bvef.lv

Mārketinga virziena vadītājs - Krišs Jānis Dombrovskis, e-pasts: kriss.dombrovskis@bvef.lv

Sekretāre - Evelīna Kalve, e-pasts: evelina.kalve@bvef.lv