Pieredze, kuru novērtē darba devējs!

Studentu pašpārvalde ir brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu intereses. Studentu pašpārvalde bagātina studentu dzīvi, padarot to krāšņāku, pozitīvāku un kultūras pasākumiem bagātāku, paralēli pārstāvot studentus arī akadēmiskajos jautājumos. Dalība LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Studentu pašpārvaldē (BVEF SP) pievieno studijām papildu vērtību. Tā ir iespēja mācīties neformālā gaisotnē – kandidējot un darbojoties LU Studentu padomē, kā arī praktizēt to, ko studē, organizēt pasākumus vai parādīt kādu citu savu talantu. Jebkurš students ir gaidīts BVEF SP visa gada garumā, lai iestātos un darbotos, vērstos pēc palīdzības vai padoma.

BVEF SP biedri darbojas ne tikai pašpārvaldē un fakultātē, bet arī dažādās Latvijas Universitātes institūcijās, pārstāvot tajās studentu intereses.

Veiksmīgu studiju pieredzi vēlot, Tava LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakulktātes Studentu pašpārvalde!
 

Raksti e-pastu uz info@bvef.lv, iekļaujot savu motivāciju pievienoties Studentu pašpārvaldei un kontaktinformāciju. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar tevi sazināsimies. 

  • AKADĒMISKAIS VIRZIENS - uzklausa studentu akadēmiskās problēmas, ieteikumus un komentārus. Aizstāv studējošo intereses, uztur aktīvu komunikāciju ar fakultātes vadību, kā arī veicina informācijas plūsmu abos virzienos. 
  • MĀRKETINGA VIRZIENS - atbildīgs par BVEF SP sociālo tīklu uzturēšanu, kopējo vizuālo tēlu, pašpārvaldes reprezentāciju, kā arī, sadarbojoties ar citiem virzieniem attīsta dažādas idejas.
  • SADARBĪBAS VIRZIENS - uztur ilgtermiņa sadarbības, sadarbojas ar citām LU fakultātēm, meklē jaunus ilgtermiņas sadarbības partnerus, kā arī rūpējas par to, lai katrā no mūsu pasākumiem būtu patīkami pārsteigumi no mūsu sadarbības partneriem.
  • STARPTAUTISKAIS VIRZIENS - aizstāv fakultātē studējošo ārzemju studentu intereses, veido ārzemju un pašmāju studentu saliedējošos pasākumus, nodrošina starptautisku sociālo tīklu saturu, lai informēti tiktu visi. 

 


Priekšsēdētāja – Madara Balode, e-pasts: madara.balode@bvef.lv ; tel. nr. +371 22839453.

Priekšsēdētājas vietnieku iekšlietu jautājumos - Gustavs Pļevoks, e-pasts: gustavs.plevoks@bvef.lv ; tel. nr. +371 25657801.

Priekšsēdētājas vietnieku ārlietu jautājumos - Filips Vikmanis e-pasts: filips.vikmanis@bvef.lv ; tel. nr. +371 27780262.

Akadēmiskā virziena vadītājs - Rihards Karabeško, e-pasts: rihards.karabesko@bvef.lv ; tel. nr. +371 28758295.

Mārketinga virziena vadītāja - Laura Lukina, e-pasts: lauralukina13@gmail.com ; tel. nr. +371 26051034.

Sadarbības virziena vadītājs - Rihards Vērpējs, e-pasts: rihardsverpejs@gmail.com ; tel. nr. +371 28388575.

Sekretāre - Ieva Stankeviča, e-pasts: ieva.stankevica@bvef.lv ; tel. nr. +371 29142120.