Ekonomikas nodaļas vadītājs

Ekonomikas nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

 • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
 • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
 • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
 • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Finanšu un grāmatvedības nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
 • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
 • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
 • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
 • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
 • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
 • Starptautiskā ekonomika, globalizācija un integrācija, tautas attīstība (Prof. Baiba Šavriņa)
 • Starptautisko investīciju vides un konkurences regulēšana (Doc. Inese Kalniņa)
 • Starpkultūru biznesa attiecības, sociālais kapitāls, uzvedības un eksperimentālā ekonomika (Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa)
 • Pasaules ekonomikas vēsture, ekonomikas teoriju vēsture un ekonomikas antropoloģija (Asoc. prof. Viesturs Pauls Karnups)
 • Tūrisma un viesnīcu bizness (Doc. Ilze Medne)

Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

Vadībzinātnes nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
 • Vadībzinības (Prof. Andris Deniņš)
 • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
 • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
 • Projektu vadība (Prof. Inesa Vorončuka)
 • Sabiedrības vadība (Docente Lilita Seimuškāne)
 • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)