Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

BVEF profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Vadībzinības (Prof. Andrejs Cekuls)
  • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
  • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
  • Projektu vadība (Prof. Andrejs Cekuls)
  • Sabiedrības vadība (Doc. Lilita Seimuškāne)
  • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)

Konsultāciju laiki

Pasniedzējs

Laiks

Telpa Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Daiga Āboltiņa

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 338 67034029
daiga.aboltina@lu.lv
Docente Inese Āboliņa Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā   inese.abolina@lu.lv

Prof. Anda Batraga

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 332 67034974
anda.batraga@lu.lv

Prof. Gundars Bērziņš

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 526  67034946
gundars.berzins@lu.lv
Asoc. prof. Olga Bogdanova Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 327

67034980

olga.bogdanova@lu.lv

Lekt. Laila Cekule Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 327 67034980
laila.cekule@lu.lv

Prof. Andrejs Cekuls

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 327   67034968 andrejs.cekuls@lu.lv

Asoc. prof. Vadims  Danovičs

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 332 67034974 vadims.danovics@lu.lv

Lekt. Mārtiņš Danusēvičs

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 338 67034029 martins.danusevics@lu.lv

Prof. Henrijs Kaļķis

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 327  67034980 henrijs.kalkis@lu.lv

Doc. Antra Līne

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā

327  67034980
antra.line@lu.lv

Asoc. prof. Kārlis Purmalis

Konsultācijas iepriekš piesakoties caur Microsoft Teams

 327  67034980 karlis.purmalis@lu.lv

Asoc. prof. Māris Pūķis

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā

 338

67034964

maris.pukis@lu.lv

Doc. Lilita Seimuškāne

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā

338 67034964
lilita.seimuskane@lu.lv

Prof. Biruta Sloka

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā  338 67034029
29244966 biruta.sloka@lu.lv

Lekt. Laila Stabulniece

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 332 67034974
laila.stabulniece@lu.lv

Asoc. prof. Jeļena Šalkovska

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 332 67034974
jelena.salkovska@lu.lv

Prof. Daina Šķiltere

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 338 67034966
daina.skiltere@lu.lv

Doc. Andžela Veselova

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 332 67034974
andzela.veselova@lu.lv

Prof. Inesa Vorončuka

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā 338  67034965
inesa.voroncuka@lu.lv
 

Vadībzinātnes nodaļas metodiķe