Studiju metodiķes

Studiju programma 

Studiju metodiķis

Biznesa vadība BSP PLK

Vadības zinības MSP

Sabiedrības vadība MSP

Laila Lisenko

67034984

laila.lisenko@lu.lv

Grāmatvedība, analīze un audits BSP 

Grāmatvedība un audits MSP

Finanšu menedžments  BPSP

Finanšu ekonomika PMSP

Ekonomika BSP

Alla Ščukina

67034963

alla.scukina@lu.lv

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (latviešu valodā) BSP

Industriālās inženierijas vadība (latviešu valodā) PBSP

Starptautiskās ekonomiskās attiecības PBSP

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PBSP

Projektu vadīšana PMSP

Ekonomika MSP

Larisa Staņuka          

67034962 

larisa.stanuka@lu.lv

 

Biznesa vadība ( angļu valodā) BSP

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu valodā) BSP

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā) MSP

Starptautiskais bizness (angļu valodā) MSP

Projektu vadība (angļu valodā) MSP

 

Inese Ranka

67034986

inese.ranka@lu.lv 

 

BVEF nodaļas

Struktūrvienības nosaukums

Studiju metodiķis

Ekonomikas nodaļa

Dace Ķevere

331. telpa

67034977

dace.kevere@lu.lv

Vadībzinātnes nodaļa

Marina Polupanova

327. telpa

67034980

marina.polupanova@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Kristīne Nikolsone

430. telpa

67034740

kristine.nikolsone@lu.lv

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

Inese Vēvere

426. telpa

67034967

inese.vevere@lu.lv