BIZNESA, VADĪBAS UN EKONOMIKAS FAKULTĀTE

BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2022./2023.  akadēmiskajā gadā studē vairāk nekā 1900 studentu, bet 1. kursā – 658. Fakultāte piedāvā Latvijā labāko biznesa izglītību  – reālajā uzņēmējdarbībā balstītu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā - vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Youtube