Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Valdis Auza   315. valdis.auza@lu.lv
Lektore Ilze Baļčūne Katru nedēļu otrdienās no 16:00 līdz 17:00, 328. telpa. Iepriekš piesakoties e-pastā. 328. 67034979
ilze.balcune@lu.lv
Lektore Daira Barānova Konsultācija pirmdienās 17.00 -18.00, iepriekš piesakoties e-pastā.  331. 67034977
daira.baranova@lu.lv
Profesore Signe Bāliņa Katru nedēļu pirmdienās no 17:00 līdz 18:00, attālināti MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā: signe.balina@lu.lv 333. 67034973
signe.balina@lu.lv
Lektore Rita Freimane Katru nedēļu trešdienās un ceturtdienās no 16:15 līdz 17:15, 328.kab.. Iepriekš piesakoties e-pastā. Pēc iepriekšējas vienošanās iespējama konsultācija citā laikā MS Teams 328. 67034979
rita.freimane@lu.lv
Vadošais pētnieks
Māra Gulbe
  329. 67034975
mara.gulbe@lu.lv
Profesors Mihails Hazans Katru nedēļu piektdienās no 17:00 līdz 18:00, Attālināti (Teams, Skype, Google Meet). Iepriekš piesakoties pa e-pastu. 329. 67034975
mihails.hazans@lu.lv
mihailshazans@google.com
Profesore Sandra Jēkabsone Katru nedēļu otrdienās 11.00-12.30, kā arī sestdienās, Aspazijas 5, 330.t., iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku e-pastā. 330. 67034978
sandra.jekabsone@lu.lv
Pētnieks Juris Krasts Katru nedēļu ceturtdienās no 17:00 līdz 18:00. Konsultācijai MS Teams vidē iepriekš jāpiesakās e-pastā. 328. 67034979
juris.krasts@lu.lv
Docents Oļegs Krasnopjorovs Katru nedēļu piektdienās no 18:00 līdz 19:00, Microsoft Teams vai klātienē. lūdzu iepriekš pieteikties pa e-pastu Olegs.Krasnopjorovs@lu.lv 335. 67034972
olegs.krasnopjorovs@lu.lv 
Asoc. profesore Silvija Kristapsone Katru nedēļu otrdienās no 19:00 līdz 20:00, MS Teams videozvans. iepriekš pieteikties e-pastā, lai noteiktā laikā veidotu video zvanu.  331. 67034977
silvija.kristapsone@lu.lv
Profesors Juris Krūmiņš Katra mēneša 1. nedēļā otrdienās no 17:30 līdz 18:30, Aspāzijas bulv. 5, BVEF 336. telpa. Tikai attālināti - iepriekš piesakoties pa e-pastu vai MS Teams čatā. Iespējams vienoties arī par citu laiku. 336. 67034970
juris.krumins@lu.lv
Docente Irina Možajeva Katru nedēļu ceturtdienās no 17:00 līdz 18:00 attālināti (MS Teams, Skype). Iepriekš 331 67034977 irina.mozajeva@lu.lv jāpiesakās e-pastā: irina.mozajeva@lu.lv Diena un laiks var mainīties.   67034977
irina.mozajeva@lu.lv
Pētnieks Kārlis Praudiņš Piektdienās  16.00-17.00 328 telpa. Iepriekš jāpiesakās E pasts karlis.praudins@lu.lv 328. 67034979
karlis.praudins@lu.lv
Profesors Jānis Priede Iepriekš vienojoties e-pastā: janis.priede@lu.lv 333. 67034973
janis.priede@lu.lv
Asoc. profesors Uldis Rozevskis Iepriekš vienojoties e-pastā uldis.rozevskis@lulv. 328. 67034979
uldis.rozevskis@lu.lv
Lektore Kristīne Rozīte Katru nedēļu pirmdienas 16:00-17:00 pēc iepriekšēja pieraksta. 328. 67034979
kristine.rozite@lu.lv
Lektore Irina Skribāne trešdienās no 18:30 līdz 20:00, 331.kab.. Ar iepriekšējo pieteikšanos pa e-pastu. 331. 67034977
irina.skribane@lu.lv
Lektore Rita Žuka

Katru nedēļu pirmdienās 16:00-17:30 Iepriekš jāpiesakās e-pastā. 

328. 67034979
rita.zuka@lu.lv