LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte ir ieinteresēta kopīgu projektu īstenošanā, daloties pieredzē un resursos, lai kopīgi izstrādātu jaunas teholoģijas un inovatīvus produktus. Sadarbības projekti var būt gan ar sociālu mērķi, gan ar izteiktu komerciālu nolūku.

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte aicina uzņēmumus piedāvāt prakses vietas studentiem! Tā ir iespēja studentiem iepazīt praktisko darba vidi un gūt papildus zināšanas konkrētajā nozarē. Iespējama arī docētāju un uzņēmuma darbinieku savstarpēja mobilitāte.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības iespējām, rakstiet bvefinfo@lu.lv