Maģistra līmeņa studijas

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) ir devusi Latvijai labākos ekonomistus, finansistus, vadītājus un uzņēmējus, kas pārliecinoši konkurē arī starptautiskajā darba tirgū. Grūti iedomāties uzņēmumu, valsts vai pašvaldības iestādi, kurā nestrādātu kāds no mūsu fakultātes absolventiem. Vēl vairāk – viņi veiksmīgi un droši veido savu karjeru un sasniedz augstākos mērķus!

Studijas BVEF ir atslēga uz veiksmīgu un aizraujošu dzīvi. Nāc un pievienojies vairāk nekā 2000 studentiem, kas pašlaik studē vienā no lielākajām Latvijas Universitātes fakultātēm! Te studē ne tikai pašmāju jaunieši, bet iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību ierodas jaunieši no Eiropas Savienības un bijušajām NVS valstīm, kā arī Āzijas. Arī mūsu studenti regulāri dodas apmaiņas studijās uz Eiropas labākajām universitātēm. Lielākais ieguvums – draugi un kontakti uz mūžu! 

Studiju programmas:

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀM BVEF 2023

Studiju programma

Dokumentu pieņemšana

Ekonomikas maģistra SP

03.07.-14.07., 324., Aspazijas bulv.5,  Pirmdien, otrdien, ceturtdien  15:00-19:00,
piektdien  10:00-14:00
(Pretendenti uz ārpuskonkursa* reģistrāciju iesniedz dokumentus 03.07. -07.07.)
Elektroniskā pieteikšanās (LU absolventiem sākot no 2003.gada) 03.07.-13.07.
(Pretendentiem uz ārpuskonkursa* reģistrāciju 03.07. -07.07.)

Vadības zinības maģistra SP
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
Grāmatvedība un audits maģistra SP
Eiropas studijas un ekonomiskā  diplomātija maģistra SP
MBA International business
Sabiedrības vadības maģistra SP
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP

*Maģistra studiju programmā “Ekonomika” (6 budžeta vietas) un maģistra studiju programmā “Vadības zinības” (12 vietas) tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa * reģistrāciju ir 2022./2023. akad. gada BVEF absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8. 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI-Augstākā līmeņa studijas BVEF

Studiju programma Iestājpārbaudījumu laiks
Ekonomikas maģistra SP 17.07. plkst. 11.00, 306.telpa, Aspazijas bulv.5. 
Vadības zinības maģistra SP 17.07. plkst. 10.00, 404.telpa, Aspazijas bulv.5.
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP 17.07. plkst. 12.00, 305.telpa, Aspazijas bulv.5.
Grāmatvedība un audits maģistra SP 17.07. plkst. 10.00, 412.telpa, Aspazijas bulv.5.
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra SP 17.07. no plkst. 9:00, attālināti
MBA International business 17.07. plkst. 11.00, 407.telpa, Aspazijas bulv.5.
Sabiedrības vadības maģistra SP 17.07. plkst. 11.00, 416.telpa, Aspazijas bulv.5.
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
 
-
 

REĢISTRĀCIJA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS BVEF 2023

Studiju programma Rezultātu paziņošana un Reģistrācija
Ekonomikas maģistra SP 

Par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa* kārtībā - 10. jūlijā
Studiju programmās, kurās nav noteikti iestājpārbaudījumi - 17. jūlijā

Studiju programmās, kurās ir noteikti iestājpārbaudījumi - pēc iestājpārbaudījumu rezultātu apstiprināšanas.

Reģistrācija no 18.07. līdz 21.07.; (ārpuskonkursa* reģistrācija  no 10.07.noteiktajos laikos līdz 21.07. plkst.12:00):
otrdien,  trešdien, ceturtdien: 15:00-19:00;piektdien: 10:00-14:00
Aspazijas bulv.5, 324.telpa

Vadības zinības maģistra SP
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
Grāmatvedība un audits augstākās izglītības maģistra SP
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija  maģistra SP
MBA International business
Sabiedrības vadības maģistra SP
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP

*Maģistra studiju programmā “Ekonomika” (6 budžeta vietas) un maģistra studiju programmā “Vadības zinības” (12 vietas) tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa * reģistrāciju ir 2021./2022. akad. gada BVEF absolventiem kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8.