European University Foundation (Campus Europae)

Campus Europae (CE) ir Boloņas procesa praktiska realizācija. Tā cenšas kombinēt zinātnisku kvalifikāciju ar starptautisku nodarbinātību un Eiropas identitātes apziņu.

Campus Europae pamatideja ir stiprināt Eiropas izglītību, ļaujot ikvienam studentam iepazīt tuvākas un tālākas valstis, izjust citu kultūru. Praktiski tas nozīmē - dot katram studentam iespēju vismaz gadu pavadīt ārzemēs un apgūt kādu no Eiropas valodām.

Campus Europae studentu apmaiņa ilgst vienu studiju gadu. Pirmajā studiju semestrī priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā, otrajā semestrī daži vai visi jau apgūstami attiecīgās valsts valodā. Lai nodrošinātu pienācīgu svešvalodas apguvi, apmaiņas studenti intensīvi visu gadu apgūst attiecīgās valsts valodu (apm. 3 lekcijas nedēļā).

Pieteikšanās Campus Europae studijām tiek organizēta vienu reizi akadēmiskajā gadā. 

Pieteikšanās CAMPUS EUROPAE programmai ir atvērta no 07.02.2022 līdz 28.02.2022

Lai brauktu studēt Campus Europae apmaiņas programmā:

1. Jāizvēlas kāda no Campus Europae sadarbības universitātēm

2. Jāaizpilda Online pieteikuma forma

3. Jāpievieno :

  • CV;
  • Atzīmju izraksts ar aprēķināto vidējo svērto atzīmi, der izraksts no studenta personīgā luis konta;
  • Svešvalodu zināšanu apliecinošo dokumentu kopijas (var iesniegt CE, IELTS, TOEFL sertifikātu kopijas vai atzīmi no LUIS);
  • Motivācijas vēstule

Campus Europae apmaiņas programmas studentu pieteikumu izvērtēšanas kritēriji

CAMPUS EUROPAE stipendijas tiek izmaksātas no ERASMUS+ stipendiju programmas

Stipendiju normas

Visiem pretendentiem ir jāiepazīstas ar Campus Europae apmaiņas programmas aprakstu un noteikumiem zemāk:

Campus Europa apmaiņas programma 

Ja rodas jautājumi, tad zvaniet 67034942 vai rakstiet zane.svilane@lu.lv, vai jautājiet 531. telpā Aspazijas bulv.5.