Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Digitālā transformācija finansēs un grāmatvedībā (Prof. Ramona Rupeika-Apoga)
  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses un finanšu vadība (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Asoc.prof. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība, analīze un audits (Prof. Inga Būmane)

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontaktinformācija

Ramona Rupeika - Apoga 

 

Dr. oec., profesore Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

 

432

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Larisa Bule

M. oec., lektore

Piektdienās
16.00-17.30 Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās. Larisabule@inbox.lv

430

67034958

Larisabule@inbox.lv

Inga Būmane

 

Dr. oec., prof. “Grāmatvedība un audits” akadēmiskā maģistra studiju programmas direktore

Pirmdienās
15.00-16.30

434

67034633

Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās
Inga.bumane@lu.lv

Aina Joppe

 

Dr. oec., asoc. prof.

Ceturtdienās
13:00-14:00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

428

67034772

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
aina.joppe@lu.lv

Marina Kudinska

 

Dr. oec., asoc. prof.

Pirmdienās
18.30-20.00
Tiešsaistē

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

430

67034958

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
marina.kudinska@lu.lv

Līga Leitāne

 

M. oec., lektore

Pirmdienās
18.00-19.30
Tiešsaistē

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

433

67034955

29476933

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
liga.leitane@lu.lv

Inta Millere

Dr. oec., asoc. prof.

 

429

67034788

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
inta.millere@lu.lv

Pelšs Andris
M. oec. pieaicinātais docētājs
  428

67034028
(metodiķe)

andrispelss@inbox.lv

Inna Romānova

 

Dr. oec., prof. “Finanšu ekonomika” profesionālās maģistra studiju programmas direktore

BVE fakultātes zinātniskā prodekāne

Ceturtdienās
16.00-17.30
klātienē

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

527

67034945

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
Inna.romānova@lu.lv

Svetlana Saksonova

 

Dr. oec., prof. “Finanšu menedžments” profesionālās bakalaura studiju programmas direktore

Trešdienās
16.30-18.00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

430

67034958

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
saksonova.svetlana@gmail.com

Irina Solovjova

Dr. oec., prof.

Otrdienās
16.30-18.00
Klātienē

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

435

67034953

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
Irina.solovjova@lu.lv

Ruta Šneidere

 

Dr. oec., prof. “Grāmatvedība, analīze un audits” akadēmiskās bakalaura studiju programmas direktore

Klātienē 429.kab. vai tiešsaistē Ms Teams

Pirmdienās
16.30-17:15

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās

429

67034959

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
ruta.sneidere@lu.lv

Kristīne Nikolsone Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe P.O.T.C.P.
9.00-17.00
428

67034028

kristine.nikolsone@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe