Par institūtu

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts (EVZI)  ir BVEF struktūrvienība, kurā darbojas  fakultātes  vadošie pētnieki,  pētnieki un zinātniskie asistenti.

EVZI darbības mērķis ir aktivizēt vadībzinību un ekonomikas teorētisko un lietišķo pētniecību, nodrošināt jauno zinātnieku kvalitatīvu sagatavošanu un studentu iesaistīšanu zinātniskā pētniecībā, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskā tirgū.

Galvenais  EVZI darbības uzdevums ir sabiedrībai aktuālu ekonomikas, vadības, demogrāfijas, vides pārvaldības un ar tiem saistītu pētniecības virzienu un projektu īstenošana ar nolūku sekmēt LU BVEF atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.  

Zinātniskās darbības virzieni un atbildīgie:

  • Datorzinātnes un IT lietiško pētījumu aspekti, pielietojums uzņēmējdarbības vadīšanā (Prof. Signe Bāliņa)
  • Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte (Prof. Juris Krūmiņš)
  • Tautsaimniecības transformācija, izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai (Prof. Biruta Sloka)
  • Migrācijas, bezdarbs, darba samaksas un izglītības ietekme uz tautas attīstību, iekšzemes kopproduktu un produktivitāti (Prof. Mihails Hazans)

Pētnieki

Ekonometrija
Mihails Hazans Vadošais pētnieks

mihails.hazans@lu.lv

Džineta Dimante Vadošais pētnieks

dzineta.dimante@lu.lv

Signe Bāliņa Vadošais pētnieks signe.balina@lu.lv
Māra Gulbe Vadošais pētnieks mara.gulbe@lu.lv
Daina Škiltere Vadošais pētnieks

daina.skiltere@lu.lv

Māris Purgailis Vadošais pētnieks maris.purgailis@lu.lv
Nikolajs Nečvaļs Vadošais pētnieks necvals@lu.lv
Rita Freimane Pētnieks rita.freimane@lu.lv

 

Finanses un kredīts

Ramona Rupeika-Apoga Vadošais pētnieks

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Svetlana Saksonova Vadošais pētnieks

svetlana.saksonova@lu.lv

Marina Kudinska  Pētnieks

marina.kudinska@lu.lv

Irina Solovjova  Pētnieks

irina.solovjova@lu.lv

Larisa Bule Pētnieks larisa.bule@lu.lv
Aina Joppe Pētnieks aina.joppe@lu.lv
Inna Romānova Pētnieks inna.romanova@lu.lv

 

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Inta Brūna Vadošais pētnieks inta.bruna@lu.lv
Inga Būmane Vadošais pētnieks

inga.bumane@lu.lv

Inta Millere Pētnieks

inta.millere@lu.lv

Ruta Šneidere Pētnieks

ruta.sneidere@lu.lv

 

Latvijas tautsaimniecība

Viesturs Pauls Karnups Vadošais pētnieks viesturs-pauls.karnups@lu.lv
Kārlis Purmalis Vadošais pētnieks karlis.purmalis@lu.lv
Ērika Šumilo Vadošais pētnieks erika.sumilo@lu.lv
Daina Beļicka Zinātniskais asistents

daina.belicka@lu.lv

 

Reģionālā ekonomika

Gundars Bērziņš Vadošais pētnieks gundars.berzina@lu.lv
Tatjana Muravska Vadošais pētnieks Tatjana.muravska@lu.lv
Evija Ansonska Zinātniskais asistents evija.ansonska@lu.lv

 

Statistika

Silvija Kristapsone Vadošais pētnieks silvija.kristapsone@lu.lv

 

Makroekonomika

Sandra Jēkabsone Pētnieks

sandra.jekabsone@lu.lv

Irina Skribāne Pētnieks

irina.skribane@lu.lv

 

Mikroekonomika

Jānis Priede Vadošais pētnieks

janis.priede@lu.lv

Roberts Škapars Vadošais pētnieks roberts.skapars@lu.lv

 

Tirgzinība

Anda Batraga Vadošais pētnieks

anda.batraga@lu.lv

Biruta Sloka Vadošais pētnieks

biruta.sloka@lu.lv

Vadims Danovičs Vadošais pētnieks vadims.danovics@lu.lv
Ilze Medne Vadošais pētnieks ilze.medne@lu.lv
Aija Van der Steina Vadošais pētnieks aija.vdsteina@lu.lv
Jeļena Šalkovska Pētnieks

Jelena.salkovska@lu.lv

Andžela Veselova Pētnieks

andzela.veselova@lu.lv

Jūlija Bulatova Pētnieks julija.bulatova@lu.lv
Justs Dimants Pētnieks justs.dimans@lu.lv
Laila Stabulniece Pētnieks laila.stabulniece@lu.lv

 

Sociālā ekonomika

Elena Dubra       Vadošais pētnieks

elena.dubra@lu.lv

 

Ekonomika

Margarita Dunska Vadošais pētnieks

margarita.dunska@lu.lv

Baiba Šavriņa Vadošais pētnieks baiba.savrina@lu.lv
Ivars Austers Vadošais pētnieks  
Dagmāra Beitnere - Le Galla Vadošais pētnieks  
Daira Barānova Pētnieks  
Līga Zariņa Pētnieks  
Silvija Kristapsone Eksperts  
Zane Svilāne Eksperts zane.svilane@lu.lv
Ilze Mileiko Eksperts  
Denīze Ponomarjova Eksperts denize.ponomarjova@lu.lv
Uzņēmējdarbības vadība 
Ilona Baumane-VītoliņaVadošais pētnieks ilona.baumane@lu.lv 
Andrejs Cekuls Vadošais pētnieks 

andrejs.cekuls@lu.lv 

Andris DeniņšVadošais pētnieks andris.denins@lu.lv 
Uldis RozevskisVadošais pētnieks uldis.rozevskis@lu.lv 
Ilze BaļčūnePētnieksilze.balcune@lu.lv 
Dace BaumgartePētnieks
Kristīne BērziņaPētniekskristine.berzina@lu.lv 
Kristīne RozītePētniekskristine.rozite@lu.lv 
Rita ŽukaPētnieksrita.zuka@lu.lv 

 

Sabiedrības vadība

Inesa VorončukaVadošais pētnieks

inesa.voroncuka@lu.lv 

Lilita SeimuškānePētniekslilita.seimuskane@lu.lv 
Romāns PutānsPētnieksromans.putans@lu.lv 
Olga RajevskaPētnieks

olga.rajevska@lu.lv 

Inga Jēkabsone Zinātniskais asistents

jekabsone_inga@inbox.lv

Vadībzinātne

Ināra KantānePētnieksinara.kantane@lu.lv 
Madara ApsaloneZinātniskais asistents

se40222@lu.lv

Sociāli ekonomiskā demogrāfija
Atis BērziņšVadošais pētnieks

atis.berzins@lu.lv

Juris KrūmiņšVadošais pētnieks

juris.krumins@lu.lv

Pēteris ZvidriņšVadošais pētnieks 

peteris.zvidrins@lu.lv