Par institūtu

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts (EVZI)  ir BVEF struktūrvienība, kurā darbojas  fakultātes  vadošie pētnieki,  pētnieki un zinātniskie asistenti.

EVZI darbības mērķis ir aktivizēt vadībzinību un ekonomikas teorētisko un lietišķo pētniecību, nodrošināt jauno zinātnieku kvalitatīvu sagatavošanu un studentu iesaistīšanu zinātniskā pētniecībā, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskā tirgū.

Galvenais  EVZI darbības uzdevums ir sabiedrībai aktuālu ekonomikas, vadības, demogrāfijas, vides pārvaldības un ar tiem saistītu pētniecības virzienu un projektu īstenošana ar nolūku sekmēt LU BVEF atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.  

Zinātniskās darbības virzieni un atbildīgie:

  • Datorzinātnes un IT lietiško pētījumu aspekti, pielietojums uzņēmējdarbības vadīšanā (Prof. Signe Bāliņa)
  • Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte (Prof. Juris Krūmiņš)
  • Tautsaimniecības transformācija, izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai (Prof. Biruta Sloka)
  • Migrācijas, bezdarbs, darba samaksas un izglītības ietekme uz tautas attīstību, iekšzemes kopproduktu un produktivitāti (Prof. Mihails Hazans)
Uzņēmējdarbības vadība 
Ilona Baumane-VītoliņaVadošais pētnieks ilona.baumane@lu.lv 
Andrejs Cekuls Vadošais pētnieks 

andrejs.cekuls@lu.lv 

Andris DeniņšVadošais pētnieks andris.denins@lu.lv 
Uldis RozevskisVadošais pētnieks uldis.rozevskis@lu.lv 
Ilze BaļčūnePētnieksilze.balcune@lu.lv 
Dace BaumgartePētnieks
Kristīne BērziņaPētniekskristine.berzina@lu.lv 
Kristīne RozītePētniekskristine.rozite@lu.lv 
Rita ŽukaPētnieksrita.zuka@lu.lv 

 

Sabiedrības vadība

Inesa VorončukaVadošais pētnieks

inesa.voroncuka@lu.lv 

Lilita SeimuškānePētniekslilita.seimuskane@lu.lv 
Romāns PutānsPētnieksromans.putans@lu.lv 
Olga RajevskaPētnieks

olga.rajevska@lu.lv 

Inga Jēkabsone Zinātniskais asistents

jekabsone_inga@inbox.lv

Vadībzinātne

Ināra KantānePētnieksinara.kantane@lu.lv 
Madara ApsaloneZinātniskais asistents

se40222@lu.lv

Sociāli ekonomiskā demogrāfija
Atis BērziņšVadošais pētnieks

atis.berzins@lu.lv

Juris KrūmiņšVadošais pētnieks

juris.krumins@lu.lv

Pēteris ZvidriņšVadošais pētnieks 

peteris.zvidrins@lu.lv