Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā Universitāte aicina studentus pieteikties zinātniskajai konferencei

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti (RTU IEVF) rīko studentu zinātnisko konferenci, kas norisināsies 2021.gada 19. līdz 23. aprīlim. Studenti konferencei pieteikties varēs no 2021.gada 18.janvāra līdz 11.aprīlim. Dalība konferencē ir bezmaksas un labāko referātu autoriem sniegs iespēju iegūt vērtīgas balvas.

Studentu zinātniskajā konferencē ir aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kuriem tā ir lieliska iespēja vēl pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas prezentēt savus bakalaura un maģistra diplomdarbus. Studenti konferencei varēs pieteikties un kopsavilkumus iesniegt no 2021.gada 18.janvāra līdz 11.aprīlim. Visi kopsavilkumi tiks publicēti fakultāšu interneta mājaslapās. Labākie tiks aicināti iesniegt rakstus publicēšanai LU un RTU zinātniskajos žurnālos.

Konferences darbs plānots piecās sekcijās: Aktuālie izaicinājumi ekonomikā, Bizness, vadība un mārketings, Finanšu un grāmatvedības aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē, Globālās ekonomikas izaicinājumi, Contemporary Issues in Business and Economics (angļu valodā).

Kopsavilkuma paraugs ir pieejams šeit. 

Paldies par atbalstu konferences organizēšanā LU BVEF studentu pašpārvaldei!

Konference notiks Zoom platformā. Prezentācijas laiks ir 10 min.

Programma

Bizness, vadība un mārketings, 22.04.2021, plkst.17.00 

https://us05web.zoom.us/j/83008745970?pwd=Yy90SVVCWUIvUkVKUDlzZ2x2eG85QT09

Meeting ID: 830 0874 5970

Passcode: cxS380

Sekcijas vadītājai: Doc.Andžela Veselova, Doc. Rita Greitāne, Doc. Judīte Jakubāne

 1. Laura Vilcāne (LU) Līderis – talanta vai iemācītu prasmju nopelns, līderības apskats no dažādiem aspektiem
 2. Alīna Aļeksejeva (RTU) Pasta sūtījumu šķirošanas procesa analīze un pilnveide VAS "Latvijas Pasts"
 3. Agne Lapsa (LU) Ārējās komunikācijas rīku analīze un pilnveides iespējas personāla piesaistē informācijas tehnoloģiju uzņēmumā
 4. Agnese Kauškale / Aija Medne (RTU) Neatbilstoša produkta kontroles sistēmas pilnveide ražošanas uzņēmumā
 5. Alīna Gamajuna (LU) Uzņēmumu mārketinga komunikācijas ietekme uz Latvijas jauniešu pircēju rīcību sociālajā tīklā “INSTAGRAM”
 6. Džeina Rimša (LU) Nekustamā īpašuma nozares uzņēmumu mārketinga komunikācija
 7. Elīna Mažeika / Arta Pīlēna (RTU) Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas ietekme uz uzņēmuma darbību
 8. Katrīna Valaine (LU) Digitālā mārketinga instrumenti un to izmantošanas iespējas Latvijas mājražotāju produktu virzīšanā tirgū
 9. Lelde Kalniņa (LU) Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana stratēģiski nozīmīgās personāla pārvaldes funkcijās
 10. Rebeka Elīna Puce (LU) AS Virši-A klientu lojalitātes programmas mobilās aplikācijas ieviešana un attīstīšana
 11. Sintija Sila (LU) Digitālā mārketinga rīku izvēles ietekme uz kopējās mārketinga stratēģijas efektivitāti azartspēļu izstrādes uzņēmumā
 12. Viktorija Kirejeva (LU) Efektīvas interneta mārketinga stratēģijas tiešsaistes uzņēmumiem

Bizness, vadība un mārketings, 22.04.2021, plkst.18.00 

https://us02web.zoom.us/j/85920363055

Sekcijas vadītāji: Prof.Andrejs Cekuls, Doc.Vladimirs Šatrevičs

 1. Jānis Siksnis (LU) Sabiedrisko mediju pārvaldības analīze Latvijā
 2. Alise Lāce (LU) Industriālo iekārtu tirdzniecības uzņēmumu rentabilitāti ietekmējošo faktoru analīze stratēģiskās vadības kontekstā
 3. Anna Frolova (LU) Maksātnespējas prognozēšanas modeļa pielietojums Latvijas sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
 4. Artis Arnītis (LU) “Ergo Insurance SE Latvijas filiāle” uzņēmuma tēla ietekmējošie faktori privātpersonu apkalpošanas kontekstā
 5. Dārta Indriksone (LU) Pierādījumos balstītas ilgtspējīgas politikas plānošana
 6. Intars Šulcs (LU) Garīgās vadīšanas ieviešana organizācijā
 7. Liene Kaibe (LU) Studiju programmas izvēles process vidusskolēniem Latvijā
 8. Mārcis Vītols (LU) Latvijas reģionu digitālā mārketinga analīze
 9. Nora Kirsanova (LU) Paaudžu maiņa kā mārketinga attīstību ietekmējošs faktors ģimenes uzņēmumos
 10. Zaiga Zirnīte (LU) Publiskā un privātā partnerība Latvijā, instruments publiskā sektora attīstībai

Konference notiks Zoom platformā. Prezentācijas laiks ir 10 min.

Finanšu un grāmatvedības aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē, 22.04.2021, plkst.18.00 

 

https://us02web.zoom.us/j/87091848628?pwd=YWdibUR3Kzg2dWhFSmFNbkcvWFpnQT09

Meeting ID: 870 9184 8628

Passcode: 113672

Sekcijas vadītāji: Prof.Inga Būmane, Prof. Nataļja Lāce

 1. Anastasija Ivanova (LU) Revīzijas ietekme uz uzņēmumu finanšu pārskatu sagatavošanas kvalitāti
 2. Katrīna Spruča (LU) Latvijas budžeta iestāžu virzība uz starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem
 3. Kristīne Ķīse (LU) Alternatīvie nodokļu maksāšanas režīmi Latvijā
 4. Valērija Cibiskova (LU) Iekšējās kontroles nozīme krāpšanas risku novēršanā komercsabiedrību finanšu uzskaitē

Konference notiks Zoom platformā. Prezentācijas laiks ir 10 min.

Aktuālie izaicinājumi ekonomikā, 23.04.2021, plkst. 17.00 

https://zoom.us/j/95013477984 

Sekcijas vadītāji: Prof.Jānis Priede, Prof. Ilze Judrupa

 1. Aigars Mustafājevs (LU) Investoru sentiments sociālajos medijos kā uzņēmuma akcijas cenu izmaiņu ietekmējošais faktors
 2. Inga Šīrante (LU) POROs efektivitātes novērtēšanas metodes MULTIMOORA un DEA
 3. Jānis Ansbergs (VA) Dinamisko stohastisko līdzsvara modeļu izmantošana Latvijas ekonomikas modelēšanai
 4. Jolanta Bērziņa (VA) Latvijas ārējās tirdzniecības attīstības tendences
 5. Laura Salzemniece / Maija Kavosa (RTU) The role of quality management system: evaluating risks in construction industry
 6. Maansi Suri (LU) European Green Deal and EU Energy Diplomacy: An Assessment of European Diplomacy Strategy
 7. Sigita Zeltīte (LU) Bankas klienta NILLN prasību izvērtējums, piesaistot ārpakalpojumu Latvijā

Konference notiks Zoom platformā. Prezentācijas laiks ir 10 min.