Par Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) dekāna p.i. 27.martā iecelts līdzšinējais Ekonomikas nodaļas vadītājs prof. Jānis Priede.

Prof. Jānis Priede ieguvis doktora grādu ekonomikā. Jānis apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu. Jānis ir stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. Kā vadošais pētnieks piedalās daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par industriālo ekonomiku un uzvedības ekonomiku.

Dalīties