Turpinot Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) labo praksi - būt pilsoniski aktīviem un praktizēt līdzdalību lēmumu pieņemšanā publiskajā pārvaldē, 2022.gada 21.novembrī plkst. 18.15. 500. auditorijā BVEF maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” studiju semināra ietvaros notiks Valsts kancelejas izstrādātā Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam plāna projekta publiskā apspriešana. Pasākumā piedalīsies LU BVEF mācībspēki, studenti un absolventi no dažādām valsts pārvaldes iestādēm - Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Satiksmes ministrijām, Valsts kontroles u.c. organizācijām.

Pasākuma programmā LU BVEF MSP “Sabiedrības vadība” direktores Lilitas Seimuškānes ievadvārdi un LU BVEF dekāna, prof. Gundara Bērziņa uzruna “Latvijas attīstības nostādnes”.

Tam sekos Valsts kancelejas Direktora padomnieces Valsts pārvaldes attīstības jautājumos Initas Paulovičas uzstāšanās - “Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027.gadam. Izstrādes process, rīcības virzieni un izaicinājumi”. Savukārt Valsts kontroles padomes locekle, Dr.oec. Inga Vilka uzstāsies par tematu - “Atziņas no Valsts kontroles revīzijas par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020”.

Lai ievadītu diskusiju, izvērtējumu par Valsts pārvaldes modernizācijas plāna projektu sniegs maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” 1. un 2. kursa studējošo prezentācija. Tam sekos diskusija, kurā aicināts piedalīties ikviens.

Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam plāna projekta publiskā apspriešana norisinās no šī gada 07.11.2022 - 22.11.2022, tas pieejams MK vienotajā tiesību aktu portālā (TAP): https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/178726c9-1e23-46b6-a7de-d3f5dcd642eb

 

Dalīties