Sekcijas vadītāja: Akadēmiķe, prof. Inna Šteinbuka, LU Produktivitātes institūta direktora p.i.

Mērķis: turpināt Latvijas Produktivitātes Padomes (LV PEAK) aizsākto Produktivitātes dialogu, iesaistot pētniekus un partnerus no Latvijas valsts pārvaldes un NVO.

Produktivitātes dialogu atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

 

9.30

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

Rīta kafija un tīklošanās

10.00 – 10.10

Andris Kužnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i.

 

Prof. Gundars Bērziņš, Produktivitātes padomes LV PEAK priekšsēdētājs, LU BVEF dekāns

Sekcijas atklāšana

Ievads 

Produktivitātes padomes LV PEAK jaunā loma un 2020. gada uzdevumi.

10.10 – 10.25

Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

NAP loma produktivitātes celšanā Latvijā.

10.25 – 10.40

Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks

Nozaru produktivitātes tendences Eiropas Komisijas 2020.gada ziņojumā par Latviju.

10.40 – 10.55

Prof. Arnis Sauka, SSE Rīga profesors un Ilgtspējīga biznesa centra direktors

Inovāciju, riska uzņemšanās un proaktivitates ietekme uz veiksmīgu uzņēmuma darbību.

10.55 – 11.10

Prof. Juris Binde, SIA LMT prezidents un valdes priekšsēdētājs, LV PEAK padomes loceklis, Vidzemes Augstskolas profesors

Digitālā transformācija un inovācijas produktivitātes izaugsmei.

11.10 – 11.25

Prof. Gundars Bērziņš, Produktivitātes padomes LV PEAK priekšsēdētājs, LU BVEF dekāns

Produktivitātes un konkurētspējas reģionālie aspekti.

11.25 – 11.40

Mihails Kozlovs, Eiropas Savienības Revīzijas palātas loceklis

ES finansējuma ieguldījums produktivitātes celšanā.

11.40 – 11.55

Līga Menģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

Darba tirgus, atalgojums un produktivitāte Latvijā.

 

11.55 – 12.10

Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

Produktivitāte. Fokuss un “ēdienkarte”

12.10 – 12.25

Dainis Gašpuitis, SEB bankas ekonomists

Produktivitātes reģionālā un strukturālā dimensija.

12.25 – 12.40

Oļegs Krasnopjorovs, Latvijas Bankas galvenais ekonomists

Kādas strukturālās reformas veicinās ES ekonomikas izaugsmi?

12.40 – 13.00

Diskusija, kur aicināti piedalīties pētnieki, politiķi, NVO pārstāvji un uzņēmēji

 

Pasākuma tiešraidi nodrošina Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā:

https://esmaja.lv/

https://www.facebook.com/EiropasKomisija/