Faculty of Business, Management and Economics staff

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa