Faculty of Business, Management and Economics staff

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte