Faculty of Business, Management and Economics staff

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts