Faculty of Business, Management and Economics staff

Irina Bausova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Centra direktors (pamatstruktūrvienība)
Projekta vadītājs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 321. telpa
Tālrunis: 67034798

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 321. telpa
Tālrunis: 67034981

E-pasts: irina.bausova@lu.lv

Prombūtne: 03.08.2020 - 17.08.2020