Faculty of Business, Management and Economics staff

Aina Joppe


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 428. aud.
Tālrunis: 67034772

E-pasts: aina.joppe@lu.lv