Faculty of Business, Management and Economics staff

Zane Zeibote


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Pētnieks (Dr.)

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs
Projekta vadītājs
Centra direktors (pamatstruktūrvienība)

Adrese: Kalpaka bulv. 4
Telpa: 207. telpa
Tālrunis: 29417214

E-pasts: zane.zeibote@lu.lv

Prombūtne: 09.06.2024 - 21.06.2024