Faculty of Business, Management and Economics staff

Inese Kalniņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Docents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034971

E-pasts: inese.kalnina@lu.lv

Prombūtne: 10.06.2021 - 09.11.2021