Faculty of Business, Management and Economics staff

Rita Žuka


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Datortīkla administrators
Vecākais eksperts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: rita.zuka@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2024 - 25.08.2024

Konsultācijas: Katru nedēļu pirmdienās no 16:00 līdz 17:30, Iepriekš jāpiesakās e-pastā. Diena un laiks var mainīties.

.