Faculty of Business, Management and Economics staff

Inna Romānova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors
Fakultātes prodekāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Institūta direktors (fakultātes)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 527. aud.
Tālrunis: 67034945

E-pasts: inna.romanova@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:30, 527.kab. un attālināti (room 527 and online). Iepriekš pieteikties e-pastā (appointment via email)