Faculty of Business, Management and Economics staff

Rita Freimane


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 328. telpa
Tālrunis: 67034979

E-pasts: rita.freimane@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 29.08.2021