Faculty of Business, Management and Economics staff

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes prodekāns
Programmas direktors (projektu direktors)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

Prombūtne: 20.07.2021 - 22.08.2021

.