Faculty of Business, Management and Economics staff

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors
Fakultātes prodekāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

.