Faculty of Business, Management and Economics staff

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors
Vadošais pētnieks
Fakultātes prodekāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5-001
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

.