Faculty of Business, Management and Economics staff

Aleksandrs Dahs


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: aleksandrs.dahs@lu.lv

Prombūtne: 01.07.2021 - 25.08.2021