No 2019. gada janvāra beigām līdz marta otrajai pusei jau 77. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Latvijas Universitātes 77. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA” un piecpadsmit  sekciju sēdes.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Plenārsēde "BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA" notiks 12. februārī, plkst. 12.30,  518.auditorijā (Aspazijas bulvārī 5).

Plenārsēdi vada: BVEF zinātņu prodekāne asoc. prof. Inna Romānova

Pieteikties konferencei var šeit.

Konferences sekcijas:

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

 

Sekcijas vadītāji

Valoda

17.01.2019.

12.00-16.00

 324. aud., Aspazijas bulvāris 5

Dalīšanās ekonomikas attīstības tendences

Andris Deniņš, profesors

latviešu

24.01.2019.

15.00-18.00 

 Aspazijas bulvāris 5

Impact of globalization to national economies and business

Baiba Šavriņa, profesore

Josef Neuert, profesors 

angļu

30.01.2019. 14.00 Aspazijas bulvāris 5

Aktualitātes biznesa, vadības un ekonomikas jomā

Inna Romānova, asoc.prof. latvoešu

31.01.2019.

10.00-14.00 

 Aspazijas bulvāris 5

Mārketings un loģistika/ Marketing and logistics

Anda Batraga, profesore

Didzis Rūtitis, Dr. 

latviešu/

angļu

01.02.2019.

13.00-18.00

Starpt. izstāžu centrs Ķīpsala, Ķīpsalas iela 8

Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā / Current Issues in Tourism Development, Education and Research in the Baltic Sea Region

Ilze Medne, docente

Kristīne Bērziņa, lektore

Aija Van der Steina, Dr.

latviešu/ angļu

08.02.2019.

14.00-18.00

322.aud., Aspazijas bulv.5

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

Lilita Seimuškāne, docente

Māris Pūķis, asociētais profesors

Inessa Vorončuka, profesore

latviešu

08.02.2019.

15.00 -18.00

Aspazijas bulvāris 5

Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas aspekti

Sandra Jēkabsone

latviešu

12.02.2019.

12.30

Aspazijas bulvāris 5

Plenārsēde/Plenary session

Inna Romānova, asoc.profesore

angļu

13.02.2019.

14.30-18.00

Aspazijas bulvāris 5

Finanses un grāmatvedība: tendences un izaicinājumi/

Finance and Accounting: Trends and Challenges

Ramona Rupeika-Apoga, profesore

Trond Randoy, profesors

latviešu/

angļu

14.02.2019.

10.00-13.00

ES Māja, Stikla zāle, 2.st., Aspazijas bulvārī 28

Produktivitātes celšana: iespējas un praktiskie risinājumi

Inna Šteinbuka, profesore

latviešu/ angļu

14.02.2019.

14.30 -16.30

Aspazijas bulv.5

Grāmatvedības un audita pētījumi un prakse

Ivita Faituša, Dr.

Ieva Aizsila, lektore

latviešu

21.02.2019.

18.15 -21.30

416.aud., Aspazijas bulv.5

Innovation ecosystems in rapidly changing business  environment: formation, development and failures

Ilona Baumane-Vitolina, Dr.

angļu

22.02.2019.

10.00-15.00

322. aud., Aspazijas bulvāris 5

Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti/ Different Aspects of Entrepreneurship and Management

Biruta Sloka, profesore

Aija Žīgure, Dr., Centrālās Statistikas pārvaldes priekšniece

latviešu/ angļu

 08.03.2019.

15.00

223.aud., Jelgavas iela 1 (LU akadēmiskais centrs)

Ergonomika un darba vide. Industriālā inženierija

Henrijs Kaļķis, asoc. profesors

Ženija Roja, asoc.profesore

latviešu

14.03.2019.

13:00-17:00

305.aud., Aspazijas bulv.5

Human Resources and Social Policy

Mihails Hazans, profesors

angļu

22.03.2019.

10:00-14:00

Aspazijas bulvāris 5

Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)

Challenges and Solutions of Latvian  State and Society in an International Framework (INTERFRAME-LV)

Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, LLU profesore

Inna Romānova, asoc. profesore

latviešu/ angļu

22.03.2019.

14:00-18:00

Aspazijas bulvāris 5

Demogrāfijas vieta un loma sociālajās zinātnēs

Juris Krūmiņš, profesors

latviešu

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv