Doktoranti eksursijā Madara organic skincare ražotnē

Vadībzinātnes doktora studiju modeļa "Globālā vadība un līderība" doktoranti 29.jūnijā viesojās Mádara Organic Skincare ražotnē, kur uzņēmuma dibinātāja un produktu idejas autore Lotte Tisenkopfa-Iltnere pastāstīja doktorantiem par uzņēmumu, ražošanas procesu un produktiem.

Doctoral students from the study programme “Management Science” study module Global Management and Leadership had a great opportunity to visit Mádara Organic Skincare and to meet one of the founders Lotte Tisenkopfa-Iltnere.