LU darbinieku sporta spēles

Toma Grīnberga fotogrāfijas no sporta spēlēm: http://foto.lu.lv/arhiivs/2017/f_jun/02/index.html