Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena (JTID) notiek katru gadu septembrī, sniedzot iespēju LU studentiem, pētniekiem un absolventiem demonstrēt un izvērtēt gada laikā paveikto.

Dienas garumā notiek pasākumi Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā – prezentācijas, diskusijas, konkursi, izstādes, prezentācijas u.c., kā arī iespējas apmeklēt laboratorijas un iepazīt tur notiekošo pētniecisko darbību interaktīvā un arī populārzinātniskā veidā. JTID tiek integrēta arī ikgadējā LU Absolventu diena, kas dod iespēju absolventiem parādīt, ko viņi ir sasnieguši, kā ir pierādījuši sevi zinātnē, mākslā un citās nozarēs.

Pasākums izved apmeklētāju izpētes ceļojumā, kura laikā ir iespējams gan izklaidēties, gan uzzināt jaunu, interesantu un vērtīgu informāciju gan par LU notiekošo, gan par zinātnes attīstību kopumā.

https://www.tehnologijudiena.lu.lv/