Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti (BVEF) šoziem absolvēs 87 jaunie speciālisti, no tiem rektora atzinības rakstu par noslēguma darba izstrādi saņems 9 fakultātes beidzēji. Svinīgais izlaiduma pasākumi notiks 8. februārī plkst. 16.00 Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19.

Par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora atzinības raksti tiks pasniegti deviņiem fakultātes beidzējiem -  Aleksandram Illarionovam, Dacei Degolei, Viktorijai Piļinskai, Guntai Freijai, Violetai Adamovičai, Ievai Pivarovičai, Sandim Siliņam, Keitai Štrausai, Dacei Dovidenai .

Bakalaura programmu “Biznesa vadība” latviešu un angļu valoda absolvēs 31 students. Savukārt, profesionālo bakalaura studiju programmu “E-biznesa vadība” – 11 studenti, bet bakalaura studiju programmu “Ekonomika” – 2 studenti. Profesionālo bakalaura studiju programmu “Finanšu menedžments” beigs 11 jaunie speciālisti, bet bakalaura studiju programmu “Grāmatvedība, analīze un audits” – 18 speciālisti. Bakalaura studiju programmu “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” latviešu un angļu valodā ziemā absolvēs 4 studenti.

Savukārt, profesionālo maģistra studiju programmu “Starptautiskais bizness” angļu valodā absolvēs 5 studenti, bet maģistra programmu “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” angļu valodā – 3 studenti. Maģistra programmu “Vadības zinības” absolvēs – 1 jaunais speciālists un maģistra programmu “Sabiedrības vadība” absolvēs – 1 jaunais speciālists.

Katru gadu fakultāti absolvē – aptuveni 400 jauno speciālistu. Izlaidumi notiek divas reizes akadēmiskajā gadā – vasarā un ziemā.

Share