Izglītības un zinātnes ministrija šodien, 21. janvārī, pasniedza pateicības rakstus pētniekiem, kuri ar saviem pētījumiem piedalījušies Covid-19 seku mazināšanā. Pateicības rakstus saņēma arī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prof. Innas Šteinbukas vadītā pētnieku komanda par pētījumu "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (Recovery-LV)".

Projekta mērķis bija sniegt visaptverošu, daudznozaru pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku, sagatavot zinātniski pamatotus, inovatīvus starpdisciplinārus rīcībpolitikas ieteikumus ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās attīstības izaicinājumu pārvarēšanai.

Projektā sadarbojās: Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija. 

Video par Valsts pētījumu projektiem

Vairāk par projektu

 

Share