Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte piedāvā astoņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmas latviešu un angļu valodā. Maģistra studiju programmas būs labākā izvēle vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, starptautisko institūciju, valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas vairot biznesa panākumus. Mūsdienās veiksmīgai karjerai un personības attīstībai ir vajadzīgas vismaz divas augstākās izglītības, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā)

Studiju programma piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām. 

Ekonomika

Ekonomikas maģistra studiju programma dod iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi, paplašināt izpratni par ekonomiskajiem procesiem un iegūt jaunas zināšanas, lai kritiski izvērtētu un analizētu situāciju gan valstī kopumā, gan atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un uzņēmumos.

Finanšu ekonomika (1 gads)

Finanšu ekonomika (2 gadi) 

Programmas absolventi pārzina uzņēmuma finanšu plānošanu. Spēj veikt finanšu problēmu analīzi un tās risināt. Absolventi prot analizēt jaunākās tendences finanšu jomā un veikt finanšu aprēķinus, izmantojot modernākās informācijas tehnoloģijas.

Grāmatvedība un audits (1 gads)

Grāmatvedība un audits (2 gadi)

Programmas absolventi pārzina nodokļu regulējumu un prot risināt uzņēmuma grāmatvedības un audita jautājumus. 

Projektu vadīšana

Programmas absolventi prot plānot, vadīt un īstenot projektus. Pārzina publisko iepirkumu procedūras un spēj organizēt un vadīt projekta komandas darbu.

Sabiedrības vadība

Programmas absolventi pārzina Latvijas un Eiropas Savienības pārvaldes institūciju darbu. Prot plānot un vadīt komandas darbu publiskajā sektorā un uzņēmumos.

Starptautiskais bizness ar specializāciju eksporta menedžmentā (angļu valodā)

Programmas absolventi prot efektīvi organizēt uzņēmējdarbību un vadīt personālu. Orientējas starptautiskās ekonomikas jautājumos un var konsultēt starptautiskās ekonomikas un biznesa jautājumos.

Vadības zinības

Programmas studentiem ir iespēja specializēties stratēģiskās vadīšanas un līderības, mārketinga vadīšanas, starptautiskās ekonomikas un biznesa un vadības informācijas sistēmas jomā. Programmas absolventi spēj izstrādāt efektīvus risinājumus uzņēmuma attīstībai.

Pieteikties maģistra studiju programmām varēs no 30. jūnija līdz 10.jūlijam: 

Vai klātienē pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 324.telpā Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Maģistra studiju programmu iestājpārbaudījumi notiks 13. jūlijā Aspazijas bulvārī 5.

Lai pieteiktos studijām ir nepieciešami dokumenti par iepriekšējo izglītību, personu apliecinošs dokuments, CV un reģistrācijas maksa 30 eiro. Ja dokumenti ir ar citu uzvārdu līdzi jāņem arī laulības apliecība. Papildu informācija par uzņemšanas kārtību: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uznemsanabvef@lu.lv un zvanot +371 24969272, kā arī www.bizness.lu.lv

Share