Latvijas Universitātes (LU) Datorikas fakultāte sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti aicina apmeklēt Pensilvānijas Pavalsts universitātes profesora Andra Freivalda vieslekcijas. Lekcijas notiks 30. un 31. maijā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā, 106. auditorijā, Jelgavas ielā 1.

Ceturtdien, 30. maijā, no plkst. 14.30 līdz 18.00 visi interesenti ir gaidīti uz lekciju “Ergonomikas pamati”, bet piektdien, 31. maijā, no plkst. 14.30 līdz 18.00 profesors lasīs lekciju “Ergonomikas pamati un kognitīvā ergonomika”. Lekcijas notiks latviešu valodā.

Pensilvānijas Pavalsts Universitātes Lucas profesors Andris Freivalds ir sertificēts, profesionāls ergonomists. Viņš ir attīstījis cilvēka faktora un ergonomikas zinātniski pētniecisko virzienu ASV, vada vairākus studiju kursus ergonomikā, biomehānikā, darba psiholoģijā, muskuļu un skeleta sistēmas modelēšanā, izveidojis Ergonomikas / Cilvēka Faktora mācību un pētniecības laboratoriju. Pēdējo 30 gadu laikā arī konsultējis vairāk nekā 90 uzņēmumus un ieviesis ergonomiskos risinājumus. ASV pārstāv Ergonomikas asociāciju un Industriālo inženieru institūtu, kā arī ir starptautisko žurnālu “International Journal of Industrial Ergonomics” un “Applied Ergonomics” redkolēģijās. Kopš 2008. gada ir Latvijas Ergonomikas biedrības goda biedrs. Vairākkārt viesojies Latvijas Universitātē ar vieslekcijām ergonomikas jomā.

Share